શનિવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2018

SMART STUDENTS ELIGIBILITY TEST-1

 •  સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપતાં વિદ્યાર્થી ઓ માટે દર અઠવાડિયે 50 ગુણ નો ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવશે.
 • શાંત અને એકાંત વાતાવરણ માં બેસીને ઓનલાઈન ટેસ્ટ આપવો.
 • આ ટેસ્ટ વખતે પોતાની પાસે નોટ-પેન ની સુવિધા રાખવી.
 • ટેસ્ટ માં પોતાનું આખું નામ અને ગામનું નામ લખવું.
 • ઓછા સમય માં વધુ ગુણ મેળવનાર દસ નું નામ આ બ્લોગ પર મુકવામાં આવશે.અને ઓનલાઈન પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે.
 • આન્સર કી પછી થી જાણ કરવામાં આવશે.
 • આ ટેસ્ટ માં મદદરૂપ બનનાર
 •  -UMATIYA ATAULLA -MANPUR TA-DANTA
 •    IMRANBHAI MOGAL-PALANPUR
 •    MOMIN RAISHBHAI  NAGEL TA-DANTA  
 CLICK HERE ONLINE TEST
answer key 


રવિવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન-ધો-૮ સેમ-૨ ભારત ની સમસ્યાઓ -ફ્લેશ ક્વિઝ

                   નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ફ્લેશક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં KBC ફોરમેટ ના અવાજ માં તૈયાર કરેલી છે.
-આ ક્વિઝ ફક્ત કોમ્પ્યુટર અને લેપટોપ પર ચાલશે.
-જ્ઞાનકુંજ વર્ગ માં મોટા પડદા પર ગૃપ ક્વિઝ પણ રમાડી શકાય.
  અહી મુકેલ ગેમ ચલાવવા માટે તમારા કમ્પ્યુટરમાં Adobe Flash Player હોવું જોઈએ અને zip ફાઈલને ખોલવા માટેWinzip સોફ્ટવેર જરૂરી છે. ન હોય તો અહી તેમના નામ પર ક્લિક કરી ઈનસ્ટોલ કરો.
ફ્લેશ પ્લેયર  તમામ ક્વિઝ માટે ફ્કત એક વખત ફ્લેશ ૫લેયર ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરી દો.


S.S.-8-2-8 ભારત ની સમસ્યાઓ

S.S.8-2-8-ભારત ની સમસ્યાઓ ઓનલાઈન ટેસ્ટ

નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. - નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે 
👇S.S.8-2-8-ભારત ની સમસ્યાઓ

શુક્રવાર, 9 ફેબ્રુઆરી, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન દ્વિતીય સત્ર std-7 -ફ્લેશ ક્વિઝ -

                                                    નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-આ ક્વિઝ બનાવવા માટે ની માર્ગદર્શિકા .
૧.સૌ પ્રથમ કિવઝ માટે આ સોફ્ટવેર ની જરૂર પડશે.  અહી ક્લિક કરો.
 ઓપન કરી ને ક્વિઝ બનાવી શકો છો.
 આ સોફ્ટવેર દ્વારા
અહી મુકેલ ગેમ ચલાવવા માટે તમારા કમ્પ્યુટરમાં Adobe Flash Player હોવું જોઈએ અને zip ફાઈલને ખોલવા માટેWinzip સોફ્ટવેર જરૂરી છે. ન હોય તો અહી તેમના નામ પર ક્લિક કરી ઈનસ્ટોલ કરો.
ફ્લેશ પ્લેયર  તમામ ક્વિઝ માટે ફ્કત એક વખત ફ્લેશ ૫લેયર ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરી દો.


સામાજિક વિજ્ઞાન દ્વિતીય સત્ર std-7 

સોમવાર, 5 ફેબ્રુઆરી, 2018

KBG QUIZ --ધો.૭ સામાજિક વિજ્ઞાન -૧ થી ૬ ડીજીટલ ગૃપ ક્વિઝ

  દરેક ક્ષેત્ર માં ટેકનોલોજી નો વ્યાપ વધતો જાય છે.તો શિક્ષણ જગત આમાંથી બાકાત કઈ રીતે રહી શકે.આજે સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ ડીજીટલ બનવા જઈ રહી છે.જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વર્ગખંડો ડીજીટલ બન્યા છે.
ધો.૭ માં ડીજીટલ ગૃપ ક્વિઝ નું આયોજન કઈ રીતે કરી શકાય.
-બ્લોગ પર થી તૈયાર ક્વિઝ ડાઉનલોડ કરી ને કુલ ૬ ટીમ પાડી શકાય.
-જે ટીમ નો પ્રશ્ન હશે તે ડિસ્પ્લે પર બતાવશે.જેટલો ઝડપી જવાબ આપશે તેટલા બોનસ મળશે.
-ખોટા જવાબ પર -૫ મળશે.
-રાઉન્ડ ના અંતે દરેક ટીમ નો સ્કોર પણ બતાવશે.
-ત્રણ લાઈફ લાઈન નો ઉપયોગ કરી શકાશે.


click here Download

રવિવાર, 4 ફેબ્રુઆરી, 2018

મંગળવાર, 30 જાન્યુઆરી, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન-ધો-૮ સેમ-૨ -૭ -મહાત્મા ના માર્ગ-૧ ફ્લેશ ક્વિઝ-

                              નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ફ્લેશક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં KBC ફોરમેટ ના અવાજ માં તૈયાર કરેલી છે.
-આ ક્વિઝ ફક્ત કોમ્પ્યુટર અને લેપટોપ પર ચાલશે.
-જ્ઞાનકુંજ વર્ગ માં મોટા પડદા પર ગૃપ ક્વિઝ પણ રમાડી શકાય.
-અહી મુકેલ ગેમ ચલાવવા માટે તમારા કમ્પ્યુટરમાં Adobe Flash 
Player હોવું જોઈએ અને zip ફાઈલને ખોલવા માટેWinzip સોફ્ટવેર જરૂરી છે. ન હોય તો અહી તેમના નામ પર ક્લિક કરી ઈનસ્ટોલ કરો.
ફ્લેશ પ્લેયર  તમામ ક્વિઝ માટે ફ્કત એક વખત ફ્લેશ ૫લેયર ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરી દો.


 મહાત્મા ના માર્ગ-૧

ONLINE TEST S.S.STD-8 SEM-2 7-મહાત્મા ના માર્ગ-૧

            
નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. - નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે👇   S.S.STD-8 SEM-2 7-મહાત્મા ના માર્ગ-૧

બુધવાર, 24 જાન્યુઆરી, 2018

ONLINE EXAM-S.S સત્ર-૨ ધોરણ-8 - પાઠ-6 માનવ-સંસાધન

                      
નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. - નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે👇
ધો-૮ સેમ-૨ ૬-માનવ સંસાધન  

મંગળવાર, 23 જાન્યુઆરી, 2018

રાષ્ટ્રીય મતદાન દિવસ ગૃપ ક્વિઝ

ક્વિઝ નું આયોજન કઈ રીતે કરશો.
 • વિદ્યાર્થી ના ગ્રુપ બનાવો.કુલ ૬ ગ્રુપ.(અનુકુળતા પ્રમાણે ૪,૫,૬,ગ્રુપ બનાવી શકાય.
 • કમ્પ્યુટર યા તો લેપટોપ ને મોટી સ્ક્રીન સાથે જોડો.
 • ક્વિઝ ઓપન કરો .(તમારા PC કે લેપટોપ માં WINARAR સોફ્ટવેર હોવું જોઈએ.)
 • જેટલા ગ્રુપ રાખવા હોય તેટલા ગ્રુપ ના નામ આપો ડાઉનલોડ કરવા

અહી ક્લિક કરો.

ENGLISH ONLINE TEST

ENGLISH TEST 
 A NEW TEST FOR ENGLISH LEARNERS ...GIVE THE TEST AND CHECK YOUR KNOWLEDGE....BEST OF LUCK


                                            create     http://imrankhanmogal.blogspot.com

સોમવાર, 15 જાન્યુઆરી, 2018

ઓનલાઈન ટેસ્ટ S.S સત્ર-૨ ધોરણ-8 - પાઠ-5 ભારતના ક્રાન્તિવીરો

    નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. -👇 નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે
  S.S સત્ર-૨ ધોરણ-8 - પાઠ-5 ભારતના ક્રાન્તિવીરો
અહી ક્લિક કરો.

શનિવાર, 30 ડિસેમ્બર, 2017

સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ

                નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. -👇 નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે. - ધોરણ-૬ સત્ર-૨ (1) 


STD-6 SEM-2 SS LESSON-1 પ્રાચીન સમાજજીવન : testmoz.com/1486026
(2) STD-6 SEM-2 SS LESSON-2 ગુજરાતની આબોહવા અને કુદરતી સંશાધનો : testmoz.com/1486050
(3) STD-6 SEM-2 SS LESSON-3 મહાજનપદ સમયની શાસન વ્યવસ્થા : testmoz.com/1486082
(4) STD-6 SEM-2 SS LESSON-4 સ્થાનિક સરકાર (ગ્રામીણ) : testmoz.com/1486250
(5) STD-6 SEM-2 SS LESSON-5 ગુજરાત ખેતી ઉધોગ અને પરિવહન : testmoz.com/1486256
(6) STD-6 SEM-2 SS LESSON-6 સ્થાનિક સરકાર (શહેર): testmoz.com/1486272 - ધોરણ-૭ સત્ર-૨ STD-7 SEM-2 પ્રકરણ - 1 મધ્યયુગીન ગુજરાત : testmoz.com/1489894
STD-7 SEM-2 પ્રકરણ - 2 ભારત આબોહવા અને કુદરતી સંસાધનો: testmoz.com/1489960
STD-7 SEM-2 પ્રકરણ - 3 અદાલતો શા માટે?: testmoz.com/1499422
STD-7 SEM-2 પ્રકરણ - 4 મુઘલ સામ્રાજ્ય સ્થાપના અને વિસ્તરણ: testmoz.com/1499470 STD-7 SEM-2 પ્રકરણ - 5 ભારત ખેતી, ઉદ્યોગ અને પરિવહન: testmoz.com/1509726
STD-7 SEM-2 પ્રકરણ - 6 મુઘલ સામ્રાજ્ય સુવર્ણયુગ અને અસ્ત: testmoz.com/1509824 Std-8 ss sem-2
STD-8 SEM-2 પ્રકરણ - 1 ધાર્મિક-સામાજિક જાગૃતિ: testmoz.com/1511996
STD-8 SEM-2 પ્રકરણ - 2 પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ: testmoz.com/1512010
STD-8 SEM-2 પ્રકરણ - 3 ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદ: testmoz.com/1512026
STD-8 SEM-2 પ્રકરણ - 4 સર્વોચ્ચ અદાલત: testmoz.com/1512034
STD-8 SEM-2 પ્રકરણ - 5 ભારતના ક્રાન્તિવીરો: testmoz.com/1517562
STD-8 SEM-2 પ્રકરણ-6 માનવ-સંસાધન: testmoz.com/1517608

ગુરુવાર, 5 ઑક્ટોબર, 2017

ON LINE EXAM -13

                                               આ ટેસ્ટ અંગ્રેજી વ્યાકરણ ના લગતો છે.આન્સર કી પછી થી મુકવામાં આવશે.

-મિત્રો એક જ વાર ટેસ્ટ આપો-
તમારું નામ પૂરું લખો.


 ON LINE EXAM -13

બુધવાર, 4 ઑક્ટોબર, 2017

Gnankunj School Ne Internet Grant Falavani Babat G.R

Gnankunj School Ne Internet Grant Falavani Babat G.R.

આના પર વધુ વાંચો: http://www.edumatireals.in/2017/10/gnankunj-school-ne-internet-grant.html
Gnankunj School Ne Internet Grant Falavani Babat G.R

આના પર વધુ વાંચો: http://www.edumatireals.in/2017/10/gnankunj-school-ne-internet-grant.html
Gnankunj School Ne Internet Grant Falavani Babat G.R

આના પર વધુ વાંચો: http://www.edumatireals.in/2017/10/gnankunj-school-ne-internet-grant.html

This Paripatra Click Here.

ON LINE EXAM -12

   ટેસ્ટ ઓછા માં ઓછા સમયમાં અપાય તેવા પ્રયત્નો કરવા એક ટેસ્ટ એક નામથી અપાય તેવા પ્રયત્નો કરવા
આ પરિક્ષા વધુમાં વધુ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થી ઓ આપે તે માટે લીંકને અન્ય ફોરવર્ડ કરવા વિનંતી


 ON LINE EXAM -12

પ્રથમ ત્રણ નંબર
1.vanol vikramsinh r        100 %   20/20 
2.abdulkhan                     100 %   20/20 
3.farankhan                      90 %     18 /20

મંગળવાર, 3 ઑક્ટોબર, 2017

ON LINE EXAM-11 G.K.

        
Hello Friends ! Here is Today's quiz based on General Knowledge Subject. This 20 Questions File will Help you all for all competitive exams like GPSC, UPSC, HTAT, TET, TAT, CTET, Talati, Clerk And Many Government Exams. Click on Below Given Link And  Today's GK Quiz 
ON LINE EXAM-11

પ્રથમ ત્રણ વિજેતા :
1.RAMESH                             100%      20/20
2.VASANT PATEL                  100%      20/20
3.VANOL VIKARAMSIH        95%     19/20


સોમવાર, 2 ઑક્ટોબર, 2017

ONLINE EXAM-10 (રમતગમત)

                
ટેસ્ટ ઓછા માં ઓછા સમયમાં અપાય તેવા પ્રયત્નો કરવા એક ટેસ્ટ એક નામથી અપાય તેવા પ્રયત્નો કરવા
આ પરિક્ષા વધુમાં વધુ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થી ઓ આપે તે માટે લીંકને અન્ય ફોરવર્ડ કરવા વિનંતી
ટેસ્ટ આપ્યા પછી આપના મંત્વ્યો મારા નંબર પર જરૂરથી મોકલવા વિનંતી...૯૬૨૪૫૪૪૯૬૬ .

 ONLINE EXAM-10  

પ્રથમ ત્રણ વિજેતા 
1.FURKAN            85 %       17/20
2.S.B.TRIVEDI     80 %        16/20
3.Vinod umaretiya   75 %       15/20

રવિવાર, 1 ઑક્ટોબર, 2017

ONLINE EXAM-09 G.K.

        Hello Friends ! Here is Today's quiz based on General Knowledge Subject. This 20 Questions File will Help you all for all competitive exams like GPSC, UPSC, HTAT, TET, TAT, CTET, Talati, Clerk And Many Government Exams. Click on Below Given Link And  Today's GK Quiz


ONLINE EXAM-11


શનિવાર, 30 સપ્ટેમ્બર, 2017

ONLINE EXAM-8 (અંગ્રેજી શાસન ની ભારત પર અસર)

            સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ના નોલેજ ની ચકાસણી માટે રોજ બ્લોગ પર 20 ગુણ નો ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવે છે.


CLICK ONLINE EXAM-8
શુક્રવાર, 29 સપ્ટેમ્બર, 2017

ONLINE EXAM-7 S.S.(ભારત સ્થાન ,સીમા )

 આજે સામાજિક વિજ્ઞાન ધો-૭ એકમ ભારત સ્થાન સીમા આધારિત 20 ગુણ ના એકમ ટેસ્ટ મુકવામાં આવ્યો છે.
CLICK HERE EXAM-7